Договір публічної оферти

Визначення

Договір публічної оферти - публічний Договір, умови якого згідно зі ст. 633, 641 Цивільного кодексу України, є однаковими для всіх Покупців, які прийняли його умови шляхом акцепту оферти.

Оферта - пропозиція Продавця укласти даний Договір публічної оферти на умовах, викладених в даному Договорі, що адресована необмеженому колу осіб.

Компанія - ТОВ “Фудтех Харака”, яке є адміністратором Мобільного застосунку, а також може бути Продавцем товарів, які пропонуються до продажу в Мобільному застосунку, а також може бути Кур’єром.

Мобільний застосунок - програмно-функціональний комплекс, через який Продавець пропонує до продажу та надання послуг доставки певний перелік товарів сервісу швидкої доставки під брендом LOKO, та який дозволяє Користувачу ознайомитись з Товаром, його ціною, умовами оплати тощо, зробити відповідне замовлення та ін.

Продавець - юридична особа або фізична особа-підприємець, яка розміщує у мобільному застосунку інформацію про Товари і /або послуги, які можна замовити. Продавцем може бути як Компанія, так і будь-яка особа, якій Адміністрація надала право на розміщення відомостей про товар та/або послуги. Найменування Продавця вказується в документах про продаж товару Покупцеві (акт приймання-передачі, або видаткова накладна, або товарний чек, або фіскальний чек і т.п., що підтверджують факт продажу товару Покупцеві).

Адміністрація - представники Компанії, уповноважені на управління мобільним застосунком.

Користувач (Гість) - будь-яка особа, яка має доступ до мобільного застосунку і використовує його функціональність і сервіси.

Покупець - будь-яка особа, що акцептувала дану публічну оферту.

Товар(-и) - продукція (в тому числі страви з ресторанів) з переліку, наведеного у мобільному застосунку, яку Продавець пропонує до продажу Покупцям.

Акцепт Оферти – повна і беззастережна згода Покупця на прийняття умов Оферти. Оферта вважається акцептованою Покупцем, а договір купівлі-продажу укладеним з моменту оформлення Покупцем Замовлення у мобільному застосунку.

Замовлення – заявка Користувача на придбання Товару, представленого в мобільному застосунку, оформлена за допомогою заповнення відповідної електронної форми в мобільному застосунку.

Підтвердження замовлення – повідомлення Продавця про отримання Замовлення від Покупця та прийняття такого замовлення до виконання.

Сторони – сукупне найменування Продавця і Покупця.

Реєстрація — процедура внесення даних користувача через мобільний застосунок “Сільпо”.  

Кур’єр - така, якій надано доступ до Мобільного застосунку самозайнята фізична особа або фізична особа-підприємець, або Компанія, яка  займається виконанням доставки Замовлень покупцям.

Послуги Кур'єрів – послуги, що надаються Кур’єрами з виконання доставки Замовлень.

Загальні положення

Договір, укладений на підставі акцептування Покупцем цієї оферти, є Договором приєднання, до якого Покупець приєднується без будь-яких винятків і/або застережень з боку Покупця. Покупець акцептує Оферту лише при повній згоді з усіма її умовами та визнання її умов справедливими та такими, що не обмежують права Покупця.

Для прийняття пропозиції укласти цей договір особа має ідентифікуватися в Мобільному застосунку шляхом здійснення реєстрації та надати відповідь про прийняття пропозиції (акцепт) шляхом оформлення замовлення, заповнивши всі обов’язкові дані та реквізити замовлення. Факт оформлення Покупцем замовлення (натисканням на посилання "Оформити замовлення" в мобільному застосунку) відповідно до ч. 2 ст. 642 Цивільного кодексу України, вважається акцептом даного Договору Покупцем.

Компанія в будь-який час, без повідомлення Користувачів, Покупців, Продавців  може вносити будь-які зміни в цей Договір, матеріали та інформацію, що містяться у Мобільному застосунку. Зміни в Публічну оферту набувають чинності з дати оновлення версії Публічної оферти у Мобільному застосунку.

Компанія ні за яких обставин не несе відповідальності за неактуальність інформації у мобільному застосунку, будь-які збитки, що виникли внаслідок використання, неможливості використання або результатів використання мобільного застосунку.

Договір публічної оферти в редакції, що діє на момент його прийняття (акцепту) Покупцем, може бути направлений Покупцю за його запитом, наданим Продавцю не пізніше отримання Товару, на електронну адресу та/або поштою.

Предмет договору

Продавець зобов’язується передати на умовах даного Договору Товар у власність Покупця, а Покупець зобов’язується прийняти Товар/Послугу і оплатити його/її вартість на умовах даного Договору. Продавець може виконувати Замовлення як особисто, так і з залученням третіх осіб.

Продавець та Покупець підтверджують, що даний Договір не є фіктивним, удаваним правочином, правочином, що вчиняється під впливом насильства або обману.

Кур’єри здійснюють доставку Товарів. Замовником доставки Товарів є Покупці. Коли Кур’єри готові надавати свої послуги, вони входять у свій обліковий запис на Платформі Компанії та зобов'язуються протягом певного періоду часу надати послугу доставки Покупцю. Як наслідок, Компанія не може нести відповідальність за терміни доставки, оскільки вони залежать від успішності роботи місцевих закладів, процесу приготування замовлень, самих Кур’єрів і інформації, наданої Користувачами під час розміщення замовлень, або доступності та реагування користувачів у момент доставки, крім випадку коли Компанія є Кур’єром. У зв'язку з цим час доставки, вказаний у мобільному застосунку, є орієнтовним.

Доставку алкогольних напоїв та табачних виробів здійснює Компанія за замовленням Покупця, виступаючи при цьому представником Покупця.

Момент укладання договору

Прийняття Покупцем пропозиції укласти Договір (Акцепт) здійснюється шляхом оформлення замовлення на Товар/Послугу у мобільному застосунку на умовах, зазначених у цьому договорі. Моментом укладення цього Договору є момент оформлення замовлення Покупцем.

Оформлення замовлення

Замовлення Товару/Послуги здійснюється Покупцем через мобільний застосунок. Для здійснення замовлення Покупець заповнює форму для замовлення, що розміщена у мобільному застосунку. Форма вважається заповненою, якщо в ній заповнені всі розділи, відмічені як обов’язкові.

Оформлення Покупцем замовлення здійснюється натисканням на посилання, що за змістом відповідає твердженню «Оформити замовлення».

Оформлення Покупцем Замовлення і подальша передача його до виконання, означає достатнє й повне ознайомлення Покупця з Товаром, його ціною, інформацією про терміни доставки.

Замовлення вважається прийнятим Продавцем та підлягає виконанню після Підтвердження останнім замовлення (підтвердженням є повідомлення Продавця, надіслане за допомогою засобів зв’язку Покупцю).

Будь-які відомості про Товар, що містяться у мобільному застосунку, носять інформаційний характер і не можуть сприйматись як такі, що в повній мірі передають всі без винятку властивості та характеристики Товару. У разі виникнення у Покупця питань щодо Товару, перед замовленням йому необхідно звернутись за консультацією до служби підтримки.

Продавець має право відмовити Покупцю у виконанні Замовлення в повному обсязі або частково, якщо всього товару або його складових немає в наявності, або з інших підстав, що унеможливлюють його доставку. В разі відмови Покупцю у виконанні Замовлення (в повному обсязі або частково) Продавець повідомляє про це Покупця дзвінком чи повідомленням в Viber за номером телефону,  що зазначені Покупцем під час реєстрації.

Покупець має право скасувати своє Замовлення шляхом звернення до служби підтримки через мобільний застосунок. У такому разі Продавець скасовує Замовлення та повертає сплачені кошти Покупцю, крім випадків, коли кошти не підлягають поверненню. Замовлення може бути скасоване тільки до моменту передачі його кур’єру.

Компанія, Продавець й Кур’єр не несуть відповідальності за несвоєчасну доставку, некомплектне замовлення та інші недоліки виконання замовлення, якщо це стало наслідком дій або бездіяльності Покупця (помилки при заповненні інформації при замовленні та ін.).

Ціна товару та умови оплати

Ціна, за якою реалізується Товар/надається Послуга, вказується в документах на передачу Товару/щодо надання Послуги Покупцеві. Ціни на Товари у мобільному застосунку вказуються з урахуванням ПДВ, якщо Продавець товару - платник ПДВ.

Продавець залишає за собою право змінювати ціни на Товари/Послуги в односторонньому порядку. При цьому, ціни на замовлені Покупцем Товари/Послуги (після підтвердження замовлення Продавцем) зміні не підлягають.

Оплата за Товар/Послугу здійснюється Покупцем у безготівковій формі шляхом онлайн-платежу в Мобільному застосунку. Валюта розрахунків –гривня.

Покупець зобов’язаний оплатити замовлений Товар/Послугу у строки, погоджені Сторонами при оформленні замовлення.

Після оплати Товару, Продавцем якого є Компанія, Покупець отримує від Компанії електронний розрахунковий документ.

Умови продажу товару

Зобов’язання Продавця продати Товар Покупцю виникають з моменту підтвердження відповідного Замовлення.

Доставка Товару Покупцю здійснюється на умовах, опублікованих в мобільному застосунку.

Право власності на Товар та/або ризик випадкового знищення чи пошкодження переходить від Продавця до Покупця в момент фактичної передачі замовленого (сплаченого) Товару Кур’єру Покупця.

Прийом Товару по кількості та якості відбувається в місці передачі Товару Покупцю.

Придбання алкогольних напоїв

Користувачі, які розміщують через Мобільний застосунок замовлення, яке передбачає покупку й/або доставку алкогольних напоїв, повинні бути повнолітніми. Це означає, що вони повинні бути не молодше віку, з якого виникає  право на придбання алкогольних напоїв. При розміщенні замовлення, яке включає алкогольні напої, Користувач підтверджує, що він досяг повнолітнього віку, встановленого законодавством України. Якщо Користувач не може довести, що він досяг повнолітнього віку, встановленого законодавством України, Компанія/Продавець залишає за собою право відхилити замовлення на покупку й/або доставку алкоголю. Покупець зобов’язаний пред’явити на вимогу Кур’єра документ, який відповідно до законодавства підтверджує його вік. В іншому випадку Кур’єр має право не передавати товар Покупцеві, а Продавець та/або Компанія не несе відповідальності за невиконання замовлення Покупця. Таке замовлення вважається скасованим з вини Покупця, кошти за Товар підлягають поверненню у разі їх сплати Покупцем.

Це положення також застосовується до будь-якого іншого аналогічного товару та/або послуги, які замовлені Користувачем через Мобільний застосунок і які, відповідно до чинного законодавства, призначені для осіб старше 18 років.

Аналогічним чином, у тих випадках і в тих містах, в яких продаж і/або доставка алкогольних напоїв заборонена протягом певного проміжку часу, Користувач зобов'язується розміщувати замовлення тільки протягом часу, дозволеного чинним законодавством для продажу алкоголя. Компанія залишає за собою право відхилити замовлення на покупку та/або доставку алкоголю поза межами дозволеного часового проміжку, або якщо час доставки припадає на проміжок часу, в який продаж алкогольних напоїв заборонений.

ПРИДБАННЯ ДІЄТИЧНИХ ДОБАВОК ТА ХАРЧОВИХ ДІЄТИЧНИХ ДОБАВОК, парафармацевтичних товарів та ВИРОБІВ МЕДИЧНОГО ПРИЗНАЧЕННЯ

Покупець має право відмовитись від прийняття дієтичних добавок та харчових дієтичних добавок, парафармацевтичних товарів та виробів медичного призначення при їх отриманні від кур’єра у випадку невідповідності цих Товарів замовленню або доставці пошкоджених Товарів (порушена цілісність упаковки/заводський брак), при невідповідності температурного режиму зберігання при доставці (у випадку доставки замовлення в строк понад 30 хвилин з моменту отримання кур’єром Товару у Продавця).

Користувач повинен перевірити Товари, доставлені Кур’єром за адресою доставки, під час отримання доставлених Товарів. Крім того, Користувач заявляє, що отримання доставлених Товарів може бути підтверджено третьою особою від імені Користувача (наприклад, якщо Користувач відсутній за адресою доставки або призначив третю особу для отримання доставлених товарів). Таким чином, Користувач (і/або третя особа) несе відповідальність за перевірку правильності наданих послуг, а також, у разі необхідності, за збір достатніх доказів зворотного.

Якщо Користувач не прийняв Товари, оскільки доставлені Товари не відповідають замовленню, здійсненому через Мобільний застосунок, та бажає повернути кошти, він повинен надати Компанії фотографію доставленого замовлення та перелік невідповідних або недоставлених Товарів, а також інші докази розбіжностей між доставленим і замовленим Товаром. В такому випадку, повернення коштів здійснюється Компанією.

Якщо Покупець бажає повернути кошти за доставлений та прийнятий від кур’єра Товар, Покупець повинен звернутися безпосередньо до Продавця Товару з наданням оригіналу розрахункового документу (фіскального чеку, товарного чеку, видаткової накладної, тощо) за Товар та з Товаром, який він бажає повернути. В такому випадку, повернення коштів здійснюється Продавцем.

Повернення коштів за Товари можливе виключно з підстав прямо встановлених законом. Не підлягають поверненню кошти за товари належної якості згідно з переліком, наведеним у Постанові Кабінету Міністрів України від 19 березня 1994 р. №172 «Про реалізацію окремих положень Закону України «Про захист прав споживачів». Розгляд вимог Покупця здійснюється в межах строку придатності Товару та за умови надання Покупцем оригіналу розрахункового документу за Товар.

Повернення коштів здійснюється на банківську карту Покупця, з якої було списано кошти в оплату за Товар, або за допомогою переказу грошової суми на зазначену Покупцем карту VISA\MASTERCARD, протягом 30 (тридцяти) банківських днів після скасування Замовлення або відмови від отримання Товару, якщо такі були здійснені з підстав та в межах строків, встановлених цим Договором або законом.

Порядок повернення коштів

Компанія гарантує повернення сплачених Покупцем коштів за Товар та послуги у разі скасування замовлення, крім передбачених цим Договором випадків. У разі скасування замовлення з ініціативи Покупця або з вини Покупця (наприклад, невірно вказана адреса, неможливість зв’язатися з Покупцем тощо), кошти не повертаються за:

 • Страви ресторану, якщо замовлення було скасоване Покупцем після прийняття замовлення до виконання Продавцем-рестораном;
 • Товари, що виготовляються Компанією (наприклад, кава, власна випічка тощо) та швидкопсувні товари (такі, що потребують зберігання в охолодженому середовищі);
 • Послуги доставки після передачі замовлення

У випадку скасування замовлення з ініціативи Продавця, Покупець отримує повне відшкодування коштів за товари такого Продавця.

У випадку неможливості доставки замовлення з вини Компанії, Покупцю повертаються кошти за все замовлення.

Покупець має право відмовитись від отримання Товарів у випадку невідповідності Товарів замовленню або доставці Товарів неналежної якості:

 • при отриманні Товарів від кур’єра або в пункті видачі замовлення;
 • при повідомленні через службу підтримки про отримання Товарів неналежної якості.

Належна якість Товару - властивість продукції, яка відповідає вимогам, встановленим для цієї категорії продукції у нормативно-правових актах і нормативних документах, та умовам договору з Покупцем. Неналежна якість Товару включає, але не вичерпується наступним: суттєві пошкодження чи недоліки, що унеможливлюють споживання такого Товару, доставка товару зі строком придатності, що сплив на момент доставки, тощо.

Користувач повинен перевірити Товари, доставлені Кур’єром за адресою доставки, під час отримання доставлених товарів. Крім того, Користувач заявляє, що отримання доставлених Товарів може бути підтверджено третьою особою від імені Користувача (наприклад, якщо Користувач відсутній за адресою доставки або призначив третю особу для отримання доставлених товарів). Таким чином, Користувач (і/або третя особа) несе відповідальність за перевірку правильності наданих послуг, а також, у разі необхідності, за збір достатніх доказів зворотного.

Якщо Користувач бажає повернути кошти, оскільки доставлені товари не відповідають замовленню, здійсненому через Мобільний застосунок, він повинен надати фотографію доставленого замовлення та перелік невідповідних або недоставлених товарів, а також інші докази розбіжностей між доставленим і замовленим товаром.

У разі наявності претензій/скарг у Покупця до якості поставлених Товарів Продавця, що були замовлені, або інших питань, що виникають у Покупця в рамках отримання Товарів, замовлених в мобільному застосунку, Покупець може звернутися до служби підтримки в мобільному застосунку.

Повернення коштів за Товари можливе виключно з підстав прямо встановлених законом. Не підлягають поверненню коштів товари належної якості згідно з переліком, наведеним у Постанові Кабінету Міністрів України від 19 березня 1994 р. №172 «Про реалізацію окремих положень Закону України «Про захист прав споживачів». Розгляд вимог Покупця здійснюється в межах строку придатності Товару та за умови надання Покупцем оригіналу розрахункового документу за Товар.

Якщо Покупець звернувся з вимогою про повернення коштів за страву після закінчення строку придатності цієї страви Компанія може на власний розсуд частково компенсувати Покупцю вартість страви шляхом видачі промокоду на знижку на наступне замовлення.

Продавець здійснює повернення коштів Покупцю на банківську карту Покупця, з якої було списано кошти в оплату за Товар, або за допомогою переказу грошової суми на зазначену клієнтом карту VISA\MASTERCARD протягом 30 (тридцяти) банківських днів після скасування Замовлення або відмови від отримання Товару, якщо такі були здійснені з підстав та в межах строків, встановлених цим Договором або законом.

У будь-якому випадку рішення про доцільність повернення приймається Продавцем. У разі виникнення спору, Користувач повинен проінформувати про це службу підтримки.

Геолокація

Компанія може збирати, використовувати та передавати дані про точне місцезнаходження Користувачів, включаючи географічне розташування комп'ютера або мобільного пристрою Користувача в режимі реального часу, за умови, що це дозволено Користувачем. Компанія може збирати та використовувати вищезгадані дані про місцезнаходження для показу Користувачам розташування пункту одержання та/або доставки замовлення. Акцептуючи цей Договір (Публічну оферту), Користувачі погоджуються на передачу геолокаційних даних Продавцям, Кур’єрам, Компанії  у будь-який момент часу з метою успішного виконання замовлення. Користувачі можуть вимкнути функцію геолокації на своїх пристроях.

Користувач несе відповідальність за надання правильних адрес отримання і доставки замовлених товарів. У зв'язку з цим Компанія не несе відповідальності за помилки або неточності в адресах, наданих Користувачем.

Права і обов’язки Компанії

Компанія має право:

 • В будь-який час вносити зміни до даного Договору, матеріали та інформацію (в т.ч. про Товари), що пропонуються в мобільному застосунку;
 • Якщо Користувач надає неправдиву, неточну або неповну інформацію, або якщо Компанія обґрунтовано сумнівається в правдивості, точності або цілісності такої інформації, Компанія може відмовити цьому Користувачеві в поточному або майбутньому доступі до Мобільного застосунку або будь-якого контенту та/або послуг і їх використанні.
 • Відмовитись від виконання замовлення Покупця без будь-яких санкцій з боку Користувача/Покупця, за відсутності у нього можливостей продати Покупцеві відповідний Товар;
 • Здійснювати записи телефонних розмов з Покупцем за умови попередження Покупця про ведення запису та повідомлення про мету запису;
 • Призупинити продаж Товарів Покупцю у разі порушення Покупцем своїх зобов’язань (зокрема, але не обмежуючись, не здійснення оплати за замовлений Товар) за цим Договором;
 • Вимагати від Покупця добросовісно виконувати свої зобов’язання за даним Договором;
 • Без узгодження з Покупцем, передавати свої права та обов'язки по виконанню Договору третім особам.

Компанія (Продавець) зобов’язаний:

 • Надіслати Покупцю підтвердження замовлення або повідомити його про неможливість виконати замовлення Покупця;
 • Продати Товар Покупцеві після здійснення ним оплати за такий Товар;
 • Не розголошувати будь-яку персональну інформацію про Покупця і не надавати доступу до цієї інформації третім особам, за винятком випадків, передбачених законодавством України (не вважається порушенням надання Продавцем інформації контрагентам і третім особам, що діють на підставі Договору з Продавцем, в тому числі, для виконання зобов'язань перед Покупцем);
 • Запобігати спробам несанкціонованого доступу до інформації та/або передачі її особам, які не мають безпосереднього відношення до виконання Замовлень; своєчасно виявляти і припиняти такі факти;
 • Належним чином виконувати умови даного Договору.

Інтелектуальна власність

Компанія є власником або ліцензіатом усіх прав на об'єкти інтелектуальної та промислової власності, що містяться в Мобільному застосунку, а також на контент, до якого можна отримати доступ за допомогою мобільного застосунку. Права інтелектуальної власності на мобільний застосунок, а також його текст, зображення, графічний дизайн, навігаційну структуру, інформацію та контент, належать Компанії, яка має виключне право в будь-який спосіб реалізовувати свої права на використання, зокрема права на відтворення, розповсюдження, публікацію та перетворення, у відповідності до положень законодавства про права на об'єкти інтелектуальної та промислової власності.

Незважаючи на викладене вище, Компанія може не бути власником або власником ліцензії такого контенту, як назви чи зображення компаній, з якими у Компанії немає ділових відносин. У таких випадках Компанія отримує контент із загальнодоступних джерел, і Компанія у жодному разі не набуває жодних прав на такий контент.

Надання Користувачеві дозволу на доступ до Мобільного застосунку не означає, що Компанія відмовляється від будь-яких прав на об'єкти інтелектуальної та промислової власності, надає ліцензію на них, передає їх або повністю чи частково переуступає такі права. Забороняється видаляти контент Мобільного застосунку, обходити його або втручатися в нього у будь-який інший спосіб. За винятком отримання явного письмового дозволу від Компанії або, якщо це можливо, власника відповідних прав, забороняється вчиняти такі дії щодо всього контенту, опублікованого в Мобільному застосунку, або будь-якої його частини: модифікація, копіювання, повторне використання, використання, відтворення, публікація, повторна або подальша публікація, завантаження файлів, надсилання поштою, передача, обробка або розповсюдження у будь-який спосіб з громадською або комерційною метою.

Будь-який Користувач, який поширює контент за допомогою Мобільного застосунку, стверджує, що він має на це необхідні права, та звільняє Компанію від будь-якої відповідальності щодо змісту та законності поширеної інформації.

Права і обов’язки Покупця

Покупець має право:

 • у разі незгоди з будь-яким пунктом оферти, відмовитись від покупки Товарів та будь-яких інших дій, передбачених цим Договором;
 • звертатись за консультацією до Продавця щодо властивостей та характеристик Товару;
 • вимагати від Продавця добросовісно виконувати свої зобов’язання за цим Договором;
 • інші права, передбачені законодавством України

Покупець зобов’язаний:

 • до моменту укладення Договору (акцептування оферти) ознайомитися зі змістом та умовами Договору, умовами доставки, цінами на Товар/Послуги, пропонованими Продавцем у мобільному застосунку;
 • своєчасно оплатити замовлений Товар (і його доставку, у разі необхідності доставки Товару);
 • перевірити якість та кількість Товару при його отриманні;
 • не передавати логін і пароль, отримані при реєстрації третім особам, та самостійно нести відповідальність за невиконання даного зобов’язання;
 • належним чином виконувати умови даного Договору.

Відповідальність сторін та порядок вирішення конфліктів

Сторони несуть відповідальність за невиконання або неналежне виконання своїх зобов’язань за даним Договором у відповідності до чинного законодавства України.

Покупець, оформлюючи замовлення, несе відповідальність за достовірність наданої Продавцю інформації про себе та іншу інформацію, необхідну для оформлення Замовлення, а також підтверджує, що він ознайомлений з умовами даного Договору і погоджується з ними.

Продавець не несе відповідальності за точність і правильність інформації, що надається Користувачем/Покупцем при реєстрації.Продавець не несе відповідальності за неможливість виконати замовлення Покупця, якщо така неможливість виникла в результаті незалежних від Продавця обставин, включаючи, але не обмежуючись, порушенням роботи ліній зв’язку, несправністю устаткування, обставинами непереборної сили (форс-мажор) тощо.

Загальна відповідальність Продавця за невиконання або неналежне виконання умов даного Договору обмежується сумою платежу Покупця, що здійснений на підставі даного Договору.

Форс-мажор

Перебіг терміну виконання Сторонами зобов’язань за цим Договором може бути призупинений тільки в разі настання обставин непереборної сили (форс-мажор), а саме: пожежі, стихійного лиха, збройного конфлікту, істотної зміни законодавства України, що ускладнює або унеможливлює виконання Стороною своїх зобов’язань по даному Договору, або з інших обставин, які перебувають поза контролем Сторін.

Сторона, яка зазнала дії обставин непереборної сили, має протягом 5 (п’яти) календарних днів письмово повідомити про це другу Сторону.

У випадку настання обставин непереборної сили Сторона, яка зазнала їх дії, на період дії таких обставин звільняється від відповідальності за невиконання зобов’язань за цим Договором.

Після припинення дії обставин непереборної сили, перебіг терміну виконання зобов’язань поновлюється. Про припинення дії обставин непереборної сили Сторона, яка зазнала їх дії, має письмово повідомити другу Сторону.

Якщо дія обставин непереборної сили триває більше ніж 30 (тридцять) календарних днів поспіль, то Сторони мають право припинити дію цього Договору та здійснити остаточні розрахунки. При цьому збитки, заподіяні припиненням дії Договору, не відшкодовуються й штрафні санкції не сплачуються.

Інші умови договору

Цей Договір укладено на території України і діє в рамках чинного законодавства України.

Мобільний застосунок містить матеріали, товарні знаки, фірмові найменування та інші матеріали, що охороняються законом. Покупець або будь-які інші треті особи не мають права використовувати матеріали, розміщені в мобільному застосунку (в т.ч. вносити зміни, копіювати, публікувати, передавати третім особам і т.д.). Використання матеріалів мобільного застосунку без згоди правовласників не допускається. При цитуванні матеріалів мобільного застосунку, включаючи охоронювані авторські твори, посилання на мобільний застосунок обов'язкове.

Всі суперечки, пов'язані з невиконанням, або неналежним виконанням своїх зобов'язань за цим Договором Сторони будуть намагатися вирішити в ході переговорів.  У разі недосягнення згоди в ході переговорів, суперечки будуть вирішуватися в порядку, передбаченому чинним законодавством України.

Прийняттям пропозиції укласти Договір (Акцепт) Користувач/Покупець надає згоду на збір, обробку, систематизацію, накопичення, зберігання, уточнення (оновлення, зміну) та використання його персональних даних та особистої персональної інформації всіма способами, передбаченими законодавством, з метою виконання зобов’язань за Договором.

У випадках, що не врегульовані даним Договором, Сторони керуються законодавством України.

Будь-яке повідомлення, потрібне або бажане за даним Договором, має бути зроблено у письмовому вигляді та направлено однією Стороною на адресу іншої Сторони електронною поштою та/або цінним листом з повідомленням про вручення.

Персональні дані

Для того, щоб зробити замовлення Товарів, брати участь в акціях, дослідженнях чи іншим чином взаємодіяти з Компанією, Користувач/Покупець повинен уважно ознайомитися з правами та обов'язками суб’єкта персональних даних, які зазначені в ст. 8 Закону України «Про захист персональних даних», уважно ознайомитися з цим Договором і прийняти всі його умови.

Персональні дані Користувача/Покупця зберігаються в базі персональних даних, яка є власністю Компанії.

Користувач/Покупець своєю згодою з умовами цього Договору свідчить і підтверджує, що він буде дотримуватися цього Договору, що він ознайомлений з правами, що стосуються його персональних даних, а також з тим, що його добровільно надані персональні дані є згодою на їх включення в базу персональних даних Компанії та їх обробку Компанією, в тому числі, але не обмежуючись, з метою виконання замовлень, з метою дотримання вимог законодавства України щодо реклами, податків та в сфері бухгалтерського обліку, маркетингу, проведення акцій, підготовки статистичної інформації.

Персональні дані Користувача/Покупця зберігаються в базі персональних даних Компанії, до часу їх відкликання за письмовою вимогою Користувача/Покупця. У разі відкликання згоди на обробку персональних даних, Компанія має право обмежити Користувача/Покупця в користуванні деякими ресурсами, серверами і можливостями  Мобільного додатку.

Поширення наданої Користувачем/Покупцем інформації здійснюється відповідно до чинного законодавства України на вимогу суду, правоохоронних органів, а також в інших передбачених законодавством України випадках.

Покупець підтверджує свою згоду на збір, обробку та використання його персональних даних без його письмового попередження Компанією у кожному такому випадку.

Адміністрація має право здійснювати обробку персональних даних Користувача/Покупця як самостійно, так і шляхом доручення обробки персональних даних третім особам на підставі письмового договору за умови збереження конфіденційності.

Компанія не може гарантувати особистість зареєстрованих користувачів і, отже, не несе відповідальності за використання особистості зареєстрованого Користувача третіми особами. Користувачі зобов'язуються негайно повідомити Компанію, використовуючи канали зв'язку, надані Компанією, в разі, якщо їх облікові дані вкрадені, розголошені або загублені.

Строк дії договору. Розірвання договору

Договір укладається з Покупцем на строк виконання Замовлення Покупця.

Кожне окреме замовлення є окремим акцептом Покупця.

Договір може бути розірваний будь-якою Стороною у випадках, передбачених чинним законодавством України або за взаємною домовленістю Сторін.

Розірвання Договору Покупцем або відкликання ним Акцепту Оферти не покладає на Продавця обов’язок повернення коштів, фактично витрачених на виконання відповідного замовлення Покупця.

Політика конфіденційності

Персональні дані, як правило, обробляються для виконання договору, укладеного з користувачем. Ми збираємо та використовуємо такі типи персональних даних:

 • Біографічна та контактна інформація, включаючи ім’я, номер телефону, електронну адресу;
 • Інформація про обліковий запис, включаючи ідентифікатор користувача;
 • Інформація про замовлення, включаючи адресу доставки Товарів;
 • Відгуки покупця, внесені у Мобільному застосунку.

Персональні дані Користувача будуть зберігатися доти, поки у Користувача є активний обліковий запис у Мобільному застосунку Сільпо, за винятком випадків, коли персональні дані потрібно зберігати для певних юридичних або регулятивних цілей або законних бізнес-цілей, включаючи бухгалтерський облік, вирішення спорів або запобігання шахрайству. Відтак:

 • Якщо обліковий запис Користувача буде закрито, персональні дані будуть зберігатися протягом строку зберігання документів, в яких такі дані містяться.
 • Дані, необхідні для бухгалтерського обліку, повинні зберігатися протягом  строку, встановленого для зберігання первинних бухгалтерських документів.
 • У разі наявності підозри у вчиненні адміністративного чи кримінального правопорушення, шахрайства чи поширення недостовірної інформації, дані зберігаються протягом  строку розгляду відповідної справи, але не довше ніж до дати набрання законної сили відповідним рішенням, яким закінчується розгляд справи .
 • У разі виникнення спорів чи здійснення розслідування дані зберігаються до вирішення спору чи завершення розслідування або до закінчення терміну розгляду спору.

Після того, як Компанія не потребуватиме використання персональних даних Покупця надалі, вони будуть видалені, таємно знищені або анонімізовані з бази даних. Видалення Мобільного застосунку з пристрою Користувача не спричиняє автоматичного видалення, знищення або анонімізації персональних даних Користувача. Для видалення персональних даних Користувача потрібно звернутися до служби підтримки Компанії.

Компанія збирає та обробляє персональні Користувачів дані з метою надання доступу до Мобільного застосунку, надання послуг, виконання замовлень та для своїх законних бізнес-цілей. Сюди входять, зокрема, але не виключно, цілі, викладені нижче.

 • Після того, як Користувач зробив замовлення Товарів через Мобільний застосунок, додаткова інформація надається Продавцю або Кур’єру для спрощення комунікації.
 • Кур’єру передається інформація, необхідна для виконання Замовлення Покупця (включаючи географічну інформацію).
 • Компанія може використовувати персональні дані для надання підтримки, в тому числі для вирішення питань якості обслуговування та реагування на запити Покупців (Гостей), Продавців та Кур'єрів.
 • Персональні дані Користувача використовуються Компанією щоб сповіщати Користувача про оновлення Мобільного додатку або іншого програмного забезпечення Компанії та її партнерів.
 • При отримані оплат для можливості здійснити повернення коштів.
 • Для проведення перевірки там, де це дозволено чинним законодавством (законодавча підстава: юридичні зобов’язання; законні інтереси (для дотримання законодавчих або нормативних вимог та надання безпечної послуги); юридичні вимоги та значний суспільний інтерес (обробка з метою запобігання або розкриття злочину)).
 • З метою запобігання вчиненню шахрайства, включаючи шахрайські платежі. Якщо Компанія виявляє, що було надано неправдиву або недостовірну інформацію, або виявляється або підозрюється шахрайство, персональні дані Користувача можуть бути передані органам, які займаються запобіганням шахрайству, та такі дані можуть бути збережені Компанією або відповідними органами.
 • Для дотримання юридичних зобов’язань Компанії та щодо юридичних вимог (законодавча підстава: юридичні зобов’язання; законні інтереси (для дотримання законодавчих або нормативних вимог та надання безпечної послуги); юридичні вимоги та значний суспільний інтерес (обробка даних з метою запобігання або виявлення злочинів))
 • Компанія використовує персональні дані Користувача/Покупця для забезпечення виконання Компанією умов та для виконання законодавчих та нормативних обов’язків, які можуть включати розкриття персональних даних третім особам, органам судової влади та / або регуляторним органам, урядовим установам чи правоохоронним органам у зв'язку із запитами, провадженнями або розслідуваннями, які здійснюються такими особами в будь-якій точці світу.
 • Компанія може реєструвати будь-які запити про отримання інформації про Користувача/Покупця, подані правоохоронними, регуляторними, урядовими або судовими органами.
 • Для реорганізації або внесення зміни в бізнес Компанії (законодавча підстава: законні інтереси (з метою надати Компанії можливість змінювати свій бізнес)).
 • У випадку, якщо Компанія: (i) є суб’єктами переговорної процедури щодо продажу свого бізнесу або його частини третій особі; (ii) продає свій бізнес третій особі; або (iii) проходить процес реорганізації, Компанії можливо буде потрібно передати деякі або всі персональні дані Користувача/Покупця відповідній третій особі (або її радникам) як частину процесу належної перевірки з метою аналізу здійснення будь-якого запропонованого продажу або реорганізації.
 • Можливо, Компанії також доведеться передати персональні дані Користувачів цій реорганізованій організації або третій особі після продажу або реорганізації, щоб вони могли використовувати їх у тих самих цілях, що визначені в цій політиці.

Компанія може здійснити автоматичний аналіз персональних даних Користувачів, щоб автоматично приймати певні рішення без участі людини. Це може включати рішення щодо  дозволу використання або продовження використання Мобільного застосунку і послуг - Компанія може використовувати інформацію, що стосується результатів перевірок, процесів перевірки та аналізу поведінки (наприклад, якщо поведінка Користувача відповідає складу правопорушення по відмиванню грошових коштів, або поведінка Користувача є шахрайською або не відповідає попереднім поданням Користувача, або виявиться, що Користувач навмисно приховував свою справжню особу), щоб автоматично вирішити, чи дозволить Компанія користуватися Користувачу Мобільним застосунком та послугами, або автоматично зупинить використання Мобільного застосунку та послуг.

Стосовно кожного з вищезазначених випадків автоматизованого прийняття рішень, Користувач може вимагати від Компанії перегляду рішення, висловлювати свою точку зору та оскаржувати результати рішення.

Компанія може відхилити запит у межах, визначених чинним законодавством, зокрема, якщо надання інформації призведе до розголошення комерційної таємниці або перешкоджатиме запобіганню або виявленню шахрайства чи іншого злочину. Однак, як правило, за таких обставин відповідь  Компанії буде обмежена перевіркою (або запитом до відповідної третьої особи для здійснення перевірки), чи працюють алгоритми та вихідні дані як передбачалося, без помилок та упереджень. Компанія прагне забезпечити безпеку всіх Гостей, які користуються послугами Компанії та Мобільним застосунком.

Компанія серйозно сприймає всі повідомлення про порушення поведінки і залишає за собою право на власний розсуд передавати інформацію третім особам, правоохоронним, регуляторним, урядовим або судовим органам, якщо це вимагається чинним законодавством чи нормативними актами.

Якщо Компанію поінформують, що треті особи, правоохоронні, регулятивні, урядові чи судові органи вимагають надання інформації, що стосується персональних даних Користувачів для здійснення адміністративного чи кримінального розслідування або стосовно судових позовів, або для вчинення вказаними органами інших передбачених законодавством дій, Компанія виконає вимоги, передбачені чинним законодавством чи нормативними актами, та в тій мірі, в якій їх запит є обґрунтованим, і у разі, якщо Компанія може надати такі персональні дані.

Персональні дані Гостей розкриваються Ресторану після того, як Гість зробив Замовлення Товару. Ресторан побачить ім’я та першу літеру прізвища Гостя, контактний номер телефону, інформацію про Замовлення та замовлену Страву, а також будь-яку інформацію, надану Гостем разом із Замовленням (наприклад, інформацію про кулінарні вподобання, харчові уподобання, інформацію про будь-яку алергію, якщо така інформація розкрита Клієнтом під час подання Замовлення). Персональні дані Гостей можуть бути розкриті Ресторанам і навпаки, у зв'язку з позовами, скаргами або претензіями.

Персональні дані Кур'єрів розкриваються Гостям після того, як Кур'єр прийняв запит на надання послуги доставки. Гість побачить ім'я Кур'єра та географічне розташування Кур'єра. У той же час, персональні дані Гостя розкриваються Кур'єру, який доставляє замовлення Гостя. За допомогою Мобільного застосунку, Кур'єр побачить ім'я та першу літеру прізвища Гостя, географічне розташування Гостя та інформацію про Замовлення, зроблене Гостем (включаючи Ресторан, де зроблене Замовлення) та контактний номер телефону Гостя. Після надання послуги доставки Кур'єр не має права зберігати дані Гостя. Персональні дані Гостей можуть бути розкриті Кур'єрам і навпаки у зв'язку зі скаргами, або претензіями, або позовами.

Жодна передача даних через Інтернет, веб-сайти або мобільний застосунок не може бути гарантовано захищеною від вторгнення. Однак Компанія здійснює комерційно обґрунтовані фізичні, електронні та процедурні запобіжні заходи для захисту ваших персональних даних відповідно до чинних законодавчих вимог щодо захисту персональних даних.

Права Користувачів як суб’єктів персональних даних вказані у статті 8 Закону України “Про захист персональних даних”.